Doradztwo

Solidne portfolio klientów, którym doradzamy na co dzień

Doradziliśmy już na kwotę 1,1 miliarda PLN

Stale współpracujemy z ok. 300 innowacyjnymi podmiotami

Reprezentujemy grupę współpracujących ze sobą ekspertów  ds. pozyskiwania i rozliczania dotacji z funduszy Unii Europejskiej, opracowywania studiów wykonalności oraz tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentów strategicznych i programowych.

Proponowane Klientom usługi opieramy na wiedzy osób związanych od ponad 12 lat z funduszami UE. Wiedza oparta na doświadczeniu m.in. w przeprowadzeniu analiz kilku tysięcy wniosków o dofinansowanie, pozwala na realne określenie możliwości aplikacyjnych dla danego przedsięwzięcia. Eksperci naszej firmy to osoby, które bezpośrednio realizowały projekty współfinansowane z funduszy UE oraz zajmowały się ich wdrażaniem w okresie przedakcesyjnym oraz od początku członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Stale współpracujemy z ok. 300 innowacyjnymi przedsiębiorstwami, licznymi uczelniami oraz Instytucjami Otoczenia Biznesu. Doradzaliśmy i prowadziliśmy projekty współfinansowane ze środków UE, których suma budżetów to około 1,1 mld zł. Wszystko to sprawia, że jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych firm w Polsce działających w tej branży, z ugruntowaną pozycją na rynku, stabilnym zapleczem technicznym i merytorycznym.

Nasze zaangażowanie w każdy projekt w połączeniu z wiedzą  i doświadczeniem czyni z nas wiarygodnego oraz godnego zaufania partnera.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych ekspertów, trenerów i konsultantów gotowych służyć pomocą w prowadzeniu i rozwijaniu Państwa działalności.

Usługi Spółki oparte są o doradztwo operacyjne i  strategiczne, pozyskiwanie bezzwrotnych dotacji unijnych jak również zwrotnego kapitału pochodzącego z  banków, instytucji bankowych, funduszy pożyczkowych, poręczeniowych i wysokiego ryzyka. Specjalizujemy się w:

  • doradztwie w zakładaniu działalności gospodarczej (wskazanie potencjalnym przedsiębiorcom najlepszej formy działalności w stosunku do specyfiki branży, doradztwo w formalnościach związanych z zarejestrowaniem firmy, doradztwo w pozyskaniu kapitału na rozpoczęcie i prowadzenie działalności),
  • pozyskaniu finansowania przedsiębiorstw, w tym funduszy w celach rozbudowy i inwestycji w przedsiębiorstwie (wykonanie studiów wykonalności inwestycji, opracowanie biznes planów, badanie sytuacji rynkowej),
  • doradztwie w zakresie transakcji kapitałowych: zawiązywanie spółek, przekształcanie przedsiębiorstw w inne formy prawne, operacje przejmowania, fuzji, konsolidacji oraz sprzedaży udziałów (w tym także znajdowanie nabywców).