Projekty UE

Wysoka skuteczność w pozyskiwaniu dotacji

Projekt współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoEuro Lider Group Sp. z o.o. realizuje Projekt pn.:

 


„Szkolenia proinnowacyjne i proekologiczne z zakresu fotowoltaiki drogą do tworzenia nowoczesnych i elastycznych kadr Pomorza”

 


w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.Okres realizacji: 01.2014 – 04.2015


Celem głównym Projektu jest:

Zwiększenie wiedzy i podniesienie poziomu kwalifikacji 80 pracowników z 16 firm z województwa pomorskiego w zakresie fotowoltaiki w wyniku odbycia cyklu szkoleń.


Więcej informacji na stronie internetowej:

http://defs.pomorskie.eu