Aktualności

Najnowsze informacje na temat dotacji unijnych

ZUS dla firm

 

Celem programu jest przede wszystkim dofinansowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy w przedsiębiorstwach.
Działania te mogą być realizowane, poprzez szereg inwestycji w modernizację linii technologicznych, zakup i instalację różnego rodzaju urządzeń ochronnych, elementów wentylacji oraz mechanizmów podnośnikowych. 
Program koordynowany jest przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Mikro, małe, średnie i duże firmy, mogą uzyskać dofinansowanie, wtedy gdy status przedsiębiorstwa liczony będzie w zależności od liczby pracowników, za które odprowadzone zostały składki na ubezpieczenie wypadkowe (na podstawie deklaracji ZUS IWA).

Mikro przedsiębiorstwo  
Liczba Pracowników : 1-9
Procent dofinansowania: 90%
Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów:
 • Doradczych (w PLN) - 40 000              
 • Inwestycyjnych  w PLN)  - 100 000           
 • Inwestycyjno-doradczych (w PLN) - 140 000 


Małe przedsiębiorstwo  
Liczba Pracowników: 10-49
Procent dofinansowania:  80%
Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów: 
 • Doradczych (w PLN) - 60 000           
 • Inwestycyjnych  w PLN) - 150 000            
 • Inwestycyjno-doradczych (w PLN) - 210 000 


Średnie przedsiębiorstwo  
Liczba Pracowników : 50-249
Procent dofinansowania: 60% 
Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów:
 • Doradczych (w PLN) - 80 000               
 • Inwestycyjnych  w PLN) - 260 000            
 • Inwestycyjno-doradczych (w PLN) - 340 000 


Duże przedsiębiorstwo  
Liczba Pracowników:  250 i Więcej
Procent dofinansowania: 20%
Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów:
 • Doradczych (w PLN) - 100 000
 • Inwestycyjnych  w PLN) - 400 000           
 • Inwestycyjno-doradczych (w PLN) - 500 000 

Nabór wniosków:  ciągły – do wyczerpania środków