Aktualności

Najnowsze informacje na temat dotacji unijnych

Kredyt na innowacje technologiczne - działanie 3.2.2

 

 Szanowni Państwo,

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne".

Konkurs skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, planujących wdrożenie innowacji technologicznych. Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. 

W projekcie można sfinansować zarówno wydatki inwestycyjne, jak też usługi doradcze związane z wdrożeniem innowacyjnej technologii w przedsiębiorstwie.


Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wynosi 6 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 7 grudnia 2015 do 20 stycznia 2016 r.


Zapraszamy do współpracy! Nasi eksperci przeanalizują dokumentację konkursową oraz kryteria wyboru projektów pod kątem Państwa inwestycji i przeprowadzą przez proces aplikowania tak, by przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem w postaci uzyskanej dotacji.

Pozostajemy do dyspozycji i w razie zainteresowania pozyskaniem wsparcia na planowaną inwestycję, prosimy o kontakt.