NewConnect

Nowe możliwości pozyskania kapitału

Autoryzowany Doradca NewConnect i Catalyst

Doradztwo

Jako Autoryzowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect Euro Lider Group oferuje szereg kompleksowych działań, mających na celu doprowadzenie spółki do debiutu na rynku:

 NewConnect 

 • ustalenie stopnia zainteresowania ofertą spółki ze strony potencjalnych inwestorów,
 • przygotowanie strategii mającej na celu doprowadzenie do debiutu na rynku NewConnect,
 • przygotowanie spółki i jej władz do funkcjonowania w Alternatywnym Systemie Obrotu, w tym przeszkolenie zarządu oraz kluczowych pracowników emitenta w zakresie regulacji oraz standardów obowiązujących na rynku NewConnect, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków informacyjnych,
 • pomoc w przekształceniu podmiotu w spółkę akcyjną,
 • doradztwo finansowe (wycena spółki, określenie parametrów emisji, analiza efektywności inwestycji finansowanych ze środków pozyskanych z NewConnect),
 • sporządzenie dokumentu informacyjnego lub memorandum informacyjnego,
 • przygotowanie dokumentacji oraz koordynację działań rejestracyjnych, dotyczących instrumentów finansowych wprowadzanych na NewConnect w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i Giełdzie Papierów Wartościowych.


Po debiucie na rynku NewConnect Euro Lider Group oferuje współdziałanie z emitentem w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, monitorowania prawidłowości wypełniania przez emitentów tych obowiązków oraz bieżące doradztwo spółce w zakresie dotyczącym funkcjonowania jej instrumentów finansowych w Alternatywnym Systemie Obrotu.


Euro Lider Group Sp. z o.o.  w chwili obecnej pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy dla 4Mobility SPÓŁKA AKCYJNA.

Debiut spółki: 12 maja 2016 r.

Funkcję Autoryzowanego Doradcy pełnimy od 19 stycznia 2016 r.

Spółka 4Mobility S.A. istnieje od 2009 r. Do dnia 21 października 2016 roku Spółka funkcjonowała pod nazwą E-Solution Software S.A. Zmieniona została również siedziba Spółki – obecnie siedzibą jest Warszawa. We wrześniu 2016 r. Emitent przedstawił nową strategię Spółki, która zakłada rozpoczęcie świadczenia usług car sharing. 4Mobility S.A. rozpoczęła wówczas świadczenie usług w pierwszych lokalizacjach w Warszawie. Spółka intensywnie rozwijała sieć baz na terenie miasta oraz flotę pojazdów, jednocześnie koncentrując się na pozyskiwaniu kolejnych użytkowników indywidualnych oraz biznesowych. Celem 4Mobility S.A. jest ociągnięcie pozycji lidera na polskim rynku car sharing, usług mobilności miejskiej oraz biznesowej, promującej przy tym innowacyjność oraz ekologię.

Szczegółowe informacje dotyczące Spółki dostępne są pod adresem - http:// 4mobility.pl/


Catalyst

Jako Autoryzowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst Euro Lider Group oferuje:

 • analizę sytuacji spółki oraz branży, w której działa,
 • badanie perspektyw rozwoju branży oraz pozycji spółki na tym tle,
 • analizę zdolności finansowej spółki,
 • organizację i przeprowadzenie kompleksowego procesu emisji prywatnej obligacji,
 • przygotowanie dokumentu informacyjnego w ramach ubiegania się spółki o wprowadzenie jej instrumentów dłużnych na Catalyst,
 • przygotowanie dokumentacji oraz koordynację działań rejestracyjnych dotyczących instrumentów dłużnych wprowadzanych na Catalyst w KDPW i GPW,
 • przygotowanie emitenta do prawidłowego wypełniania obowiązków informacyjnych,
 • doprowadzenie do debiutu na rynku Catalyst.


Współpraca z A4Business

Euro Lider Group w trosce o swoich klientów oraz kompleksowość świadczonych usług, współpracuje z firmą A4Business. A4Business to zespół biegłych rewidentów oraz specjalistów posiadających dużą wiedzę i doświadczenie z zakresu rachunkowości, audytów jednostkowych, jak również skonsolidowanych sprawozdań finansowych (w tym także sporządzanych wg standardów MSR), zajmujący się:

 • badaniem i przygotowywaniem sprawozdań finansowych, także skonsolidowanych oraz zgodnych z MSSF/MSR, tworzonych również na potrzeby spółek notowanych na GPW i NewConnect,
 • optymalizacją rozwiązań księgowych i podatkowych w firmach,
 • analizami due diligence i wycenami przedsiębiorstw.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: http://www.a4business.pl/